مؤسس حزب توده و رهبر آن بود

.

2022-12-07
    مبدا ارخميدس و مبدا باسكال